“5571 Sayılı Kanunla Değişik 1618 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Geziye Katılanlarca Akdedilmek Zorundadır.”

FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE KONUSU

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı A 1410 İşletme Belgeli FEST SEYAHAT ACENTASI sahibi FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. (işbu “Satış Sözleşmesi’nde “FEST” olarak anılacaktır) ile katılımcı gezgin arasında (bu Satış Sözleşmesi’nde “Müşteri” olarak anılacaktır) işburada belirtilen hizmetin verilmesine dair aşağıda belirtilen tarihte işburadaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi akdedilmiştir. Bu Satış Sözleşmesi satışın başlaması ile taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olur.

 1. HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE İFA YERİ

FEST ile Müşteri arasında yapılan işbu Satış Sözleşmesi uyarınca, FEST Ek.2’de “Ayrıntılı Programı”nda belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak programda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu Satış Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Müşteri, “Ayrıntılı Gezi Programı”nın işbu Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Satış Sözleşmesi’nde FEST tarafından sağlanan hizmetlere yapılacak tüm atıfların ayrıntıları Gezi Programı’nda belirtilen tur hizmetlerine yapılmış olacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri, işbu Satış Sözleşmesi’ni onaylarken “Ayrıntılı Gezi Programı”nın içeriğini de kabul etmiş olur.

Müşteri “Ayrıntılı Gezi Programı”nın 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve zaman zaman tadil edilen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”)’nin 5. Maddesi uyarınca Ön Bilgilendirme Broşürü işlevlerini yerine getirdiğini, ve Yönetmelik’in 5. Maddesinde belirtilen bilgilerin işbu Sözleşme’nin tarihinde önce kendisi ile paylaşılmış olduğunu kabul ve beyan eder.

FEST tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil turun süresi ile tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı ve tura dahil diğer hizmetlere ilişkin diğer bilgiler, işbu Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Ayrıntılı Gezi Programı”nda verilmektedir.

 1. GENEL KOŞULLAR

2.1. Bir rezervasyon ve satış, ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır. Ödeme ile birlikte işbu Satış Sözleşmesi’nin Müşteri tarafından okunmuş ve onaylanmış olması ilgili rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşul olup, işbu Satış Sözleşmesi’nin koşullarının kabulü Müşteri tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda (e-posta ile) teyit edilmeden, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.  Seyahat ödemesinin yapılmış olması halinde Müşteri, iptal koşulları dahil işbu Sözleşme şartlarını kabul etmiş ve tura kesin kayıt yaptırmış sayılır.

2.2. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, “Ayrıntılı Gezi Programı”nı ve işbu Satış Sözleşmesi koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle ve her bir katılımcının işbu Satış Sözleşmesi koşullarını kabul etmesi veya onaylamasından sorumludur. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcılardan her birinin işbu Satış Sözleşmesi’ni okuması ve onaylaması Müşteri dahil grupta tüm katılımcıların rezervasyonun kesinleşmesi için önkoşul olup, grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri dahil gruptaki tüm katılımcıların yazılı veya elektronik ortamda teyidi olmaksızın, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

2.3. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her biri “Ayrıntılı Gezi Programı”nda yer alan koşulları yerine getirmekle ve FEST tarafından sözlü veya yazılı bildirilen tüm belgeleri eksiksiz ve zamanında FEST’e ibraz etmekle yükümlüdür.

 1. MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

3.1. Doğal afetler (deprem, sel, yangın, heyelan, salgın hastalık, vesaire), olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa, sınırların kapatılması, vesaire), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması, vesaire), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar ve seyahat yasakları, sağlık sorunları (salgın hastalık, yerel veya genel karantina, kısıtlayıcı diğer resmi tedbirler, vesaire), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi, vesaire), gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, FEST’in kusuru bulunmayan veya  öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan FEST sorumlu olmayacağı gibi, FEST bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve FEST’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

3.2. FEST işbu madde tahtında mücbir sebeplerden dolayı herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu tür durumlarda, Yönetmelik’in 14. Maddesi uyarınca FEST’in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve FEST Sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.3. FEST ile ulaşım araçları (otobüs, midibüs, minibüs, 4×4’ler, rent-a-car vasıtaları, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon ve sair ulaşım firmaları) arasında yapılan anlaşmaların hilafına bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun sonuçlarından FEST sorumlu tutulamaz ve FEST’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle FEST sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir veya firmalarıdır.  Müşteri, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dâhilinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

3.4. FEST doğal, sosyal, kültürel koşullar, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir, turda değişiklik yapabilir, havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirebilir. Bu tür durumlar esaslı sözleşme değişikliği olarak addedilemez.

3.5. FEST buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer ‘‘mücbir sebepler’’ haklarını saklı tutar.

 1. ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI

4.1. Müşteri tarafından FEST’e rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı gezi programı satışa çıkmadan önce ya da çıktıktan sonra sözlü (telefon, büro ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, e-posta veya internet sitesi üzerinden) yapılabilir. FEST tarafından, başvurulara göre öncelik sıralaması yapılıp Müşteriye rezervasyon teyit edilir ve yazılı olarak bildirilir.

4.2. Madde 2.1 hükümlerine halel gelmeksizin Müşteri’nin sözlü ya da yazılı olarak belirtilen rezervasyon başvurusunu müteakip aynı gün içerisinde ödeme tutarının hepsini ödememesi durumunda, Müşterinin rezervasyonu iptal edilir.  Bu durumda, yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur.

4.3. Sözlü ya da yazılı yapılıp, teyidi alınan bir başvuru, Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen Ödeme tutarının aynı gün Ek.2’de belirtilen bankaya ya da FEST’e yapılması ile ve işbu Satış Sözleşmesi’nin Müşteri tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır.

4.4. Ek.2’de belirtilen turun vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli bildirilmiştir. FEST’e ödenmesi gereken tutar ……….………….. EUR/USD ‘dir. FEST tarafından günlük belirlenen kurlardan işlem yapılmak kaydı ile TL olarak da tahsil edilebilmektedir. Kredi kartlı tek çekim ve taksitli satışlarda bankaların uyguladığı kart komisyonları tutara eklenmektedir.

4.5 Nakit ödeme veya Havale İndirimi: İlgili gezinin Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen toplam bedelinin, nakit veya banka havalesi ile yapılması durumunda DÖVİZ ve TL ödemelerinize Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen indirim uygulamaktadır. Uçak bileti dahil olmayan gezilerde nakit ödeme yapılsa bile uçak bilet bedeline hiçbir indirim uygulanmaz. Nakit ödeme veya havale indirimleri sadece FEST ve Oeconomica gezilerinde uygulanmaktadır. Özel ve münferit geziler ile özel indirime tabi, promosyonlu ya da kampanyalı tüm gezilerde (FEST ve Oeconomica gezisi olsa dahi) nakit indirimi uygulanmaz.

4.6. Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen Ödeme tutarının Ek.2’de bildirildiği şekilde yapılması ve eş zamanlı olarak işbu Satış Sözleşmesi’nin Müşteri tarafından ödeme tarihinde imzalanmış olması zorunludur.

4.7. FEST, ödemenin Ek.2’de bildirildiği şekilde ve tarihte yapılmaması durumunda başvuruyu koşulsuz olarak ve neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkını haizdir.

4.8. FEST’ten teyit alınmadan bir gezi için bankaya para yatırılamaz. Yanlış bir havalenin iade masrafları Müşteri’ye aittir.

4.9. EK PROTOKOL: FEST bazı gezilerinde “Ek Protokol” yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Böyle durumlarda Müşteri, işbu Sözleşme ile birlikte bu Ek Protokol’ü de imzalamakla yükümlüdür. Ek Protokol yapılan gezilerde Ek Protokol’de belirtilen iptal ve fesih koşulları geçerli olacaktır.

 1. SEYAHAT SİGORTASI

5.1. FEST, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereği Müşterilerine “Zorunlu Paket Tur Sigortası” sağlamak zorundadır. FEST bu sigortayı TÜRSAB’dan ya da onun önerdiği şirketlerden elde edebilir.

5.2. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

www.festtravel.com/fest-seyahat-sigortasi

 1. FİYATA İLİŞKİN KONULAR

6.1. FEST, Ek-2 “Ayrıntılı Gezi Programı”nda satışa çıkardığı yurtdışı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dahil olduğunu, neyin dahil olmadığını ve ödeme koşullarını açıklıkla belirtmiştir.

6.2. Ek.2’deki “Ayrıntılı Gezi Programı”nda ulaşım, havalimanı vergileri, bilet kesim hizmet bedeli, yurtdışı çıkış harçları, konuları ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak bu meblağlar tur gezi tarihine kadar bağlayıcı olmayıp, FEST’in, rezervasyon ve ödemenin yapılmasından sonra FEST’in kontrolü haricinde doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde veya Yönetmelik’in 9. Maddesinde belirtilen diğer durumlarda FEST’in fiyat farklarını  tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır.

6.3. Tur programlarında verilen fiyatlar iki kişilik odalardaki kişi başı fiyatlardır. Ek.2’deki “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtilen koşullar hariç, iki kişilik odalarda kalmak isteyip de bir kişi olarak rezervasyon yaptıran Müşteri öncelikle tek kişi farkını ödemekle yükümlüdür. Eğer yanına oda arkadaşı bulunursa ödemiş olduğu tek kişilik oda farkı kendisine iade edilir. Bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde ve bu nedenle Müşteri gezisini iptal etmek isterse Sözleşme ve Ek-2’deki iptal şartları geçerli olacaktır.

6.4. İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ödemesini yapan bir Müşteri, geziyi iptal ettiğinde ve Müşteri’nin iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi, tek oda (“single”) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı geziyi iptal eden Müşteri’ye (varsa) yapılacak iade miktarından düşülecektir.

 1. FESİH VE İPTAL KOŞULLARI

7.1. FEST gerekli gördüğü durumlarda veya turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması hallerinde; Müşteri’ye bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine 20 (yirmi) gün kala herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde FEST kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri’ye ödemiş olduğu tutarları iade edebilir veya Müşteri’ye eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunabilir. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise, kredi kartı komisyonu iadede geri ödenir. Müşterinin kendi isteğiyle uçaklarda ‘‘upgrade’’ yaptırmasından ya da ‘‘mil’’ kullanmasından doğacak zararlardan, masraflardan veya fiyat farklarından FEST sorumlu değildir. FEST, 3. Maddede belirtilen herhangi bir Mücbir Sebep halinde herhangi bir anda veya gezi başlangıç tarihine kadar herhangi bir günde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Mücbir Sebep nedeniyle yapılan iptallerde işbu Sözleşme’nin 7. Maddesi hükümleri ile Yönetmelik Geçici Madde 1 hükümleri geçerli olacaktır.

7.2 Kapsamında uçak bileti olmayan gezilerde, Müşteri kendi uçak biletini kendisi tedarik etmek durumdadır. Müşteri söz konusu gezinin uçuşlarını milleri ile veya başka şekillerde kendisi sağlayabilir. Bu durumda bu hususu yazılı olarak FEST satış personeline Müşteri’nin bildirmesi gerekmektedir. Gezinin herhangi bir nedenle ve/veya herhangi bir anda Müşteri tarafından iptal edilmesi durumunda, uçak biletlerini kendi tedarik eden Müşteri’nin bu biletlerini kendilerinin iptal etmeleri gerekmektedir. Kapsamında uçak bileti olmayan gezilerde, herhangi bir nedenle ve/veya herhangi bir anda Müşteri tarafından yapılan iptallerde, FEST’in uçak biletlerine dair hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamakta olup, bilet ödemelerinin iade alınabileceğine dair FEST’in herhangi bir garantisi veya tekeffülü de bulunmamaktadır. Madde 10.8 hükümleri geçerlidir.

7.3. Kapsamında uçak bileti olan uluslararası gezilerde FEST, Grup Bileti kullanmakta olup, Grup Bilet kontenjanı satılmadan herhangi bir, “uçak bileti hariç katılım” talebini konfirme etmeyecektir. FEST, ancak mevcut kontenjan satıldıktan sonra gezilere, “uçak bileti hariç” katılıma onay verebilir. Böyle durumlarda Müşteri’nin kendi temin edeceği biletlerin “Promosyon Sınıfından olmaması” gerekmektedir. FEST’in geziyi iptal etmesi durumunda, geziye “uçak bileti hariç” katılan Müşteri’nin kendi satın almış olduğu biletlerin iptal cezalarından veya iade yapılmamasından FEST sorumlu değildir. Böyle bir durumda FEST’in uçak biletlerine dair hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamakta olup, bilet ödemelerinin iade alınabileceğine FEST’in herhangi bir garantisi veya tekeffülü de bulunmamaktadır. Madde 10.8 hükümleri geçerlidir.

7.4. Müşteri’nin yaptığı iptallerde, Müşteri herhangi bir iadeye hak kazansa bile özel kesintiler, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller düşüldükten sonra, varsa, geriye herhangi bir tutar kalması halinde, söz konusu tutar iade edilir. FEST, Ek.2’deki “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtilen koşullar ve geziye ilişkin Ek protokol düzenlendiği durumlar haricinde Müşteri tarafından yapılan iptallerde gezinin başlamasına 31 gün kalaya kadar olan iptallerde gezi bedelinin %40 (yüzde kırk)’ını, 30-16 gün kala gezi bedelinin % 65 (yüzde altmışbeş)’ini, gezi tarihine 15 günden az bir süre kalmış ise gezi bedelinin tamamını FEST’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Banka aracılıyla yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri’nin bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

 

7-5. İade Koşulları :

İptal edilen gezilerde (varsa) Müşteri’ye yapılacak geri ödemeler, iptal tarihinden sonraki 15 iş günü içerisinde ya da Yönetmelik’e 15.05.2020 tarihinde eklenen Geçici 1. Madde kapsamında belirtilen süreler içerisinde (hangi süre daha uzun ise o süre uygulanır) gerçekleşecektir.

Müşteri tarafından yapılan iptallerde ceza bedelleri ve iade için bankaya ödenen masraf ve faizler düşülerek Müşteri’ye iade yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise, yine Müşteri’nin  ödeme yapmış olduğu kredi kartına, ceza bedelleri ve iade için masraf ve faizler düşülerek ödeme şekli ve para birimi ne ise o aynen o şekilde iade yapılır.

Müşteri tarafından yapılan iptallerde, iptal teminatlı sigorta satın alınmışsa ilgili sigorta şirketi tarafından yapılacak iadeler, sigorta şirketinin kendi iptal dosyasını oluşturma ve onaylatma sürecine tabidir. Bu konuda FEST’in hiçbir sorumluluğu ya da yükümlülüğü bulunmamakta olup, sigorta şirketi tarafından herhangi bir iade yapılacağına dair FEST’in herhangi bir garantisi veya tekeffülü de bulunmamaktadır.

7-6. FEST tarafından bazı dönemlerde yapılabilen “promosyonlu” ya da “kampanyalı” ibaresi ile satılan geziler ile tren ve gemi gezileri için yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp, bu geziler için iptal veya değişiklik imkânı bulunmamaktadır, herhangi bir koşul veya durumda Müşteri tarafından yapılan iptallerde para iadesi yapılmayacaktır. Söz konusu geziler için Müşteri, işbu Sözleşme’nin yanı sıra Madde 4.9’da belirtilen ek bir protokol uyarınca iptal koşulları taahhütnamesi imzalamayı kabul ve beyan eder.

7.7. Müşteri ayrıntılı gezi programlarında belirtilen koşullar hariç, satın aldığı geziyi seyahatin başlamasından 7 (yedi) gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile birlikte müteselsilen sorumludur. Satış Sözleşmesi’nde imzası olmasa bile devir alan işbu Satış Sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır. Yönetmelik Madde 15 uyarınca FEST’in yasal mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

7.8. FEST, Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ödeme yapılmaz.  Aynı şekilde kullanılmaması halinde Müşteri’ye yurtdışı çıkış harcının veya pulunun iadesi de yapılmamaktadır.

7.9. Müşteri veya FEST, geziyi, Sözleşme koşullarına uygun olarak iptal ettiğinde; (varsa) iade edilecek tutar FEST’e ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından FEST sorumlu tutulamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Müşterinin aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan FEST sorumlu tutulamaz.

 1. FEST’İN HATALARINDAN DOĞABİLECEK SORUNLAR

8.1. Müşteri’nin sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği FEST’e derhal bildirme yükümlülüğüne tabi olarak ve bildirilmiş olması şartıyla, gezi başladıktan sonra FEST’ten kaynaklanan sebeplerle FEST’in önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, FEST kendi takdirine bağlı olarak ödenmiş olan paranın tümünü iade edebilir veya Müşteri’ye eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunabilir.

 1. MÜŞTERİNİN HATALARINDAN YA DA MAZERETLERİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR

9.1. Zamanında yapılmayan ödemelerden, FEST’e zamanında ulaştırılmayan ya da eksik ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan FEST sorumlu tutulamaz.  Böylesi durumlarda FEST’in Müşteri’nin gezisini iptal etme hakkı vardır. Müşteri’nin ödemelerde temerrüdü veya FEST’in talep ettiği belgeleri ibraz etmede gecikmesi nedeniyle Müşteri’nin rezervasyonun iptali hallerinde, söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki Madde 7.4 hükümleri uygulanır.

9.2. Müşteri’nin nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı v.b. gibi eksiklikleri, geçersiz pasaporta sahip olması, ebeveynlerin yanında gelen çocukları için yurtdışı çıkış “muvaffakatname”sinin olmaması, uçaklarda “seyahat edemez” raporuna sahip bulunması, HES kodu alınması dahil gerekli seyahat şartlarını sağlayamaması, salgın bir hastalık taşıdığının tespit edilmesi, riskli yaş grubunda bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, Mücbir Sebep dahil herhangi bir nedenle resmi makamlar tarafından bir havalimanında, bir şehirde veya ülkede tutulması, gezi sırasında tutuklanması veya göz altına alınması gibi durumlarda, Müşteri FEST’ten herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri’nin kendisine ait belgelerin eksikliklerinden kaynaklanan nedenlerle ve/veya resmi makamların zaman zaman duyurusunu yaptığı gerekli seyahat şartlarını sağlayamaması nedeniyle, geziye katılamaması durumu, Madde 7.4 tahtında Müşteri tarafından yapılan iptal olarak addedilir ve işleme alınır.

9.3. Müşteri bu Sözleşme’de beyan ettiği isim ya da isimlerin (pasaportta yazılış biçimiyle), bilgilerin doğruluğundan sorumludur. FEST pasaport, gümrük işlemleri veya bilet işlemlerinde Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, FEST’in bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Müşteri tarafından FEST’e sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlardan FEST sorumlu tutulamaz, Müşteri’nin bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı bulunmaz.

9.4. Müşteri gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak, tren, gemi, otobüs veya özel araç) doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden (ulaşım araçlarında yer bulamama veya trafik sıkışıklığı gibi), konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan FEST’i sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri’nin, FEST tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz ve gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

9.5. Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Müşteri’nin herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.

9.6. Müşteri kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları, daha önce geçirilen sağlık sorunları, riskli yaş grubunda bulunulması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan FEST’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri’nin kendi sağlık problemlerinden kaynaklanan nedenlerle geziye katılamaması durumu, Madde 7.4 tahtında Müşteri tarafından yapılan iptal olarak addedilir ve işleme alınır.

9.7. FEST’in tur veya gezi esnasında meydana gelebilecek, FEST’e atfedilemeyecek veya FEST’in engelleyemeyeceği bir olay nedeniyle kişiye veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda, burkulma, kırılma dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi yaralanma veya ölüm hallerinde ve/veya herhangi bir hastalığa yakalanılması veya sağlık riskine maruz kalması gibi durumlarda FEST’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  FEST bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecektir ancak tüm taleplerde muhatap ilgili sigorta şirketidir.

 1. DEĞİŞİK KONULAR

10.1. Konaklama tesislerinde ya da hizmet sunan araç ve mekânlarda Müşteri’den dolayı oluşmuş hasar, zarar ve kayıplardan Müşteri sorumludur.

10.2. Vize İşlemleri

“Ayrıntılı Programı”nda belirtilen turistik geziye katılım için veya Müşteri’nin ilgili ülke veya ülkelere giriş için Müşteri’nin vize alması gerekmesi halinde FEST, geziye dair tüm vize talepleri ve işlemlerini Müşteri’ye bu konuda doğrudan hizmet sağlayacak olan vize işlemleri aracı kuruluşuna (“Vize Aracı Kuruluşu”) yönlendirecektir. Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında doğrudan hizmet sözleşmesi kurulacak ve hukuki ilişki tesis edilecek olup, FEST’in herhangi bir vize hizmeti veya taahhüdü bulunmamaktadır. Vize Aracı Kuruluşu tarafından kabul edilen tüm başvurular, Vize Aracı Kuruluşu ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca işleme alınacak, ücretlendirilecek ve sonlandırılacaktır. FEST, Müşteri ile Vize Aracı Kuruluşu arasında sadece bir aracıdır, FEST’in vize alımına dair herhangi bir hizmeti, taahhüdü ve/veya garantisi bulunmamakta olup, Müşteri FEST’ten kaynaklanmayan nedenlerle vize alamaması ve/veya vizenin geç kalması durumunda Madde 7.4 hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Vize için gerekli tüm bilgi ve belge Vize Aracı Kuruluşu tarafından doğrudan Müşteri’den talep edilecek ve vize süreci boyunca Vize Aracı Kuruluşu Müşteri ile doğrudan iletişimde olacaktır. Müşteri kendisine Vize Aracı Kuruluşu tarafından bildirilen vize başvurusu için gereken bilgi, belge, form ve/veya evrakların eksiksiz bir şekilde Vize Aracı Kuruluşu’na iletmekle ve gerektiğinde randevu veya görüşme tarihinde ilgili konsolosluk, elçilik veya kurumda bizzat bulunmakla yükümlüdür. Müşteri vize için gerekli olan bilgi, belge, form ve/veya evrak teslimatını Vize Aracı Kuruluşu’na yapmalı, pasaport ve evrak tesliminde, teslim ettiği evrakların teslimi ile ilgili Vize Aracı Kuruluşu’ndan yazılı bir form ya da belge almalıdır. Müşteri iletişim bilgileri formda belirtilerek, eksik bilgi, belge, form ve/veya evrak tamamlatılması ve randevu alım süreci Vize Aracı Kuruluşu tarafından takip edilecektir. FEST, vize süreci ile alakalı olarak Müşteri’den hiçbir şekilde pasaport, belge ya da evrak teslim almayacaktır. Müşteri’nin Vize Aracı Kuruluşu’nun talep ettiği bilgi, belge, form ve/veya evrakı sağlayamaması ve/veya randevu veya görüşme tarihi dahil Vize Aracı Kuruluşu’nun talimatlarına uymaması nedeniyle, vizenin geç alınması, vize süresinin toplam tur süresinden az olması ve/veya vizenin hiç alınamaması gibi durumlar sonucu Müşteri’nin tura katılamaması hali, Müşteri’nin kusuru kabul edilir. Müşteri bu gibi durumlarda Madde 7.4 hükümlerinin uygulanacağını ve gezinin Müşteri tarafından iptal edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri işbu Sözleşme Madde 7.4 hükümleri uyarınca Müşteri tarafından yapılan iptallerde Vize Aracı Kuruluşu’na ödenmiş harç ve/veya vize ücreti ve/veya Vize Aracı Kuruluşu tarafından hak kazanılan hizmet bedellerinin Müşteri’ye iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vizenin verilme ya da verilmeme kararı Elçiliklere ve Konsolosluklara aittir. Vize Aracı Kuruluşu, vizenin verilip verilmeyeceği, vizenin tipi veya süresi konusunda garanti vermemekte ve bunun sonucu olarak başvuruyla ilgili tahsil edilen harç ve ücretlerini iade etmemektedir. Vize Aracı Kuruluşu’nun hizmeti, hiçbir zaman başvuru yapan Müşteri adında vize alımının garanti olacağı anlamında değildir. Nihai karar mercileri her zaman Büyükelçilik ve konsolosluklardır. Bu nedenle vize başvurusunun Vize Aracı Kuruluşu’nun kendi hatası, kusuru veya ihmalinden kaynaklanmayan nedenlerle seyahat rezervasyon tarihlerinden daha geç sonuçlanması hallerinde konsolosluklardaki gecikmeler ve aksamalardan FEST ve/veya Vize Aracı Kuruluşu’nun sorumlu değildir. Pasaport, orijinal belgeler ya da sunulmuş diğer destekleyici belge ve dokümanlar (ilgili Elçilikte, Konsoloslukta, Vize Başvuru Merkezlerinde ve Yetkili Vize Acentalarında) Vize Aracı Kuruluşu uhdesi dışında kaybolur ya da zarar görürse, Vize Aracı Kuruluşu tarafından ilgili yere teslim edildiği belgelendirildiği takdirde Vize Aracı Kuruluşu sorumluluğu bulunmayacaktır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden Müşteri’nin tur dahilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda FEST’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir ücret iadesi veya tazminat ödenemez. Ayrıca, Müşteri ile ilgili olarak vergi borcu vb. nedenler yurtdışına çıkma yasağı konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle arzusu hilafına dahi olsa tura başlayamaması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan Müşteri sorumludur ve bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. İşbu Madde 10.2’de belirtilen her türlü durum ve olay, Yönetmelik’in 14. Maddesi kapsamında FEST’in sorumluluğu dışındadır.

10.3. Müşteri geziye bir valiz getirebilir ancak valizi 20 kg ağırlığı (iç hat uçuşlarda genelde 15 kg, programda belirtilecektir) aşamaz, kabin içerisine alınabilecek her türlü el bagajı ve/veya çanta vb. gibi eşyalara dair kurallar ilgili havayolu şirketi tarafından belirlenmekte olup, Müşteri havayolu şirketlerinin kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur. Müşterinin fazla bagaj tutarını ilgili havayolu şirketine ödememesinden kaynaklanacak tüm zarar ve ziyandan Müşteri tek başına ve tamamen sorumludur. Valiz taşıtma hizmetinin fiyata dahil olmadığı durumlarda valiz taşıma sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

10.4. Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda Müşterinin tutanak tutturması zorunludur.  Burada sorumlu olan FEST değil, ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketidir ve her türlü talebin ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketine yöneltilmesi gerekmektedir.

10.5. Turlarda otobüste sigara içme yasağı vardır.

10.6. Müşteri konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği, otellere yerleşme ve otellerden ayrılış saatlerine uymak zorundadır. Müşteri, gezi fiyatına dahil olan hizmetler dışında alınan yemekler, içkiler, bahşişler, kuru temizleme, telefon görüşmeleri, faks alıntıları – gönderileri, “business center” giderleri, minibar harcamaları, ücretli aktiviteler gibi ekstra ödemelerden sorumlu olup, söz konusu ödemeleri zamanında ödemekle yükümlüdür.

10.7. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Müşteriye aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından FEST sorumlu tutulamaz.

10.8 FEST, Müşteri ile havayolu şirketler, ulaşım şirketleri, bilet firmaları vb. arasında sadece bir aracıdır.  Uçak biletlerinin sınıflarından kaynaklanacak herhangi bir mil avantajının doğması veya mil konularda yaşanabilecek herhangi bir sorun tamamen havayolu şirketleri ile Müşteri arasında veya bilet firmaları ile Müşteri arasında bir konudur, bu husus ile ilgili hiçbir şekilde FEST sorumlu tutulamaz.

10.9 Müşteri kayıt yaptıracağı gezinin sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla FEST’ten her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Sigorta şirketleri herhangi bir sağlık problemi olan Müşteri’nin geziye kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almasını ve bu durumu FEST’e kayıt öncesi bildirmesini  isteyebilir. Müşteri bu durumu FEST’e bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre FEST’in Müşteri’yi geziye kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

10.10. FEST tarafından düzenlenen gezilerin içeriği ve FEST’in yükümlülükleri, herhangi bir rehberin veya grup liderinin kimliğinden bağımsızdır. Bu nedenle, FEST Ek.2’de belirtilen gezi ve/veya tur ile ilgili olarak tur rehberini ve/veya grup liderini ilgili turun başlamasından önce herhangi bir zamanda, ikame tur rehberi veya grup liderinin benzer bilgi birikimine sahip olması koşuluyla, her zaman değiştirme hakkını haizdir. Gezi rehberinin değişmesi esaslı sözleşme değişikliği olarak addedilemez.

10.11. Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak Müşteri’nin sorumluluğu altındadır. Bu konularda Müşteri’nin neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.

10.12 Müşteri tur ve programla ilgili kurallara uymayı ve diğer müşterilerin ve üçüncü kişilerin her türlü hakkına saygılı olmayı peşinen kabul etmiş sayılır. Sözleşme hükümlerinin, meri mevzuatın veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali durumunda FEST verilen hizmeti durdurma ve haklı nedenlerle Sözleşme’yi fesih etme hakkına sahiptir.

10.13. FEST’in işbu Satış Sözleşmesi ve eklerinde yazılı hususlar haricinde Müşteriye hiçbir vaadi bulunmamaktadır ve belirtilenler dışında Müşteri’ye FEST adına vaatte bulunmaya ya da tur ücretinde indirim yapmaya hiçbir kimse veya kuruluş yetkili değildir.

10.14. Müşteri’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak FEST yetkilisine derhal bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Gezinin sona ermesinden sonra FEST tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikayetler bu madde kapsamında değerlendirilmez ve Müşteri’ye herhangi bir talep hakkı vermez.

10.15. Gezi programı kapsamında gidilecek olan ülkeler, turizm faaliyetleri açısından yeni kurallar belirlemiştir. Bu kurallara uyulması zorunludur. Uyulmaması durumunda maddi para cezası veya bir hizmetten faydalanamama gibi sonuçlar olabilir. Böyle bir durumda FEST herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Havaalanları ve havayollarının gündeme aldığı bir takım yeni kurallar vardır. Bu kurallara koşulsuz riayet etmek mecburidir. Uyulmadığı takdirde terminale veya uçağa alınmama durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda oluşacak zararlardan FEST Travel sorumlu değildir. Ayrıca, ilgili ülkede resmi makamlar tarafından uygulanan sağlık ve/veya güvenlik tedbirlerine Müşteri tarafından uyulması mutlaktır, söz konusu resmi duyuru veya uygulamalara uymayan Müşteri, gezi rehberi tarafından gezinin ilgili bölümüne ve/veya güzergaha dahil edilmekten men edilebilir. İlgili ülkede resmi makamlar tarafından uygulanan sağlık ve/veya güvenlik tedbirlerine Müşteri tarafından uyulmaması nedeniyle diğer müşterilerin zarara uğraması, gezinin bir kısmı veya tamamının “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtildiği şekilde icra edilememesi gibi durumlarda FEST’in uğrayacağı tüm zarar, ziyan ve masraflardan Müşteri doğrudan sorumlu olup, FEST tarafından Müşteri’ye rücu edilecektir.

10.16  Kişisel Verilerin İşlenmesi

Müşteri, FEST’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) anlamında veri sorumlusu sıfatını taşımakta olduğunu, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca İşbu Satış Sözleşmesi süresince ve sonrasında, İşbu Satış Sözleşmesinde belirtilen hizmetlerin FEST tarafından eksiksiz, zamanında ve uygun şekilde ifa edilebilmesi için, Müşteri’nin, özellikle Müşteri’nin adı, soyadı, kimlik ve pasaport bilgileri, sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri, banka hesap bilgileri, varlık bilgileri, istihdam bilgileri, vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgileri, yurtiçi ve yurtdışına seyahat için mevzuatın ve/veya vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere KVKK’da ve/veya KVKK’ya dayanarak çıkartılacak mevzuatta tanımlandığı şekilde özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerini (buradan itibaren “Kişisel Veriler”) işlediğini ve işlemeye devam edeceğini bildiğini, her ne zaman, şekil ve yöntem ile sağlanmış olursa olsun FEST’e doğrudan ve/veya dolaylı olarak sağladığı veya FEST’in başka bir yolla edinebileceği her türlü Kişisel Verisinin FEST tarafından KVKK’da tanımlanan şekilde işlenmesine ve bu Kişisel Verilerin FEST’in doğrudan/dolaylı iştirakleri ve ortaklıkları ile, tüm internet ve elektronik platformlar dahil hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile her türlü internet, elektronik platform ve sosyal medyada tanıtım ve pazarlama meşru amaçları çerçevesinde gezi fotoğrafları ve toplu görsel kayıtların paylaşılması dahil, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşları ile sigorta şirketleri, konsolosluklar, elçilikler, aracı kurumlar, vize şirketleri, yurt dışı ve yurt içi seyahat acentaları, hizmet sağlayıcıları, otel, konaklama, kongre, festival, sempozyum ve organizasyon firmaları ile sair turizm, organizasyon ve planlama kurumları ile; FEST’in sözleşme imzaladığı diğer ortakları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına; konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rıza verdiğini ve muvafakat ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Kişisel Verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin FEST tarafından işlenmesine, elde edilmesine, kayıt altına alınmasına, FEST tarafından uygun görülen ve mevzuata uygun süre boyunca saklanmasına, depolanmasına, kullanılmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına, bu verilere ulaşılmasına, devrine, bunların 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2007 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca üçüncü kişilere açıklanmasına, yurtiçi ve yurtdışına transfer edilmesine, aktarılmasına, uluslararası olarak veri bankalarına ve diğer her türlü transferine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin, KVKK’da belirtilen hakları saklıdır.

 1. İHBARLAR

FEST’e yapılacak ihbarlar için aşağıdaki bilgiler geçerlidir:

FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı, Barbaros Apartmanı No:74 Daire: 18-19, Kat: 7 34349 Balmumcu, İSTANBUL

Tel : + 90 850 622 33 78

Fax: + 90 212 216 10 30

E-Mail : fest@festtravel.com

www.festtravel.com

 1. ANLAŞMAZLIK

İşbu Satış Sözleşmesi hükümleri Türk hukukuna tabidir ve Türk hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

İşbu Satış Sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda FEST’in kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil sayılacaktır.

İşbu Satış Sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

NOT: Bu Satış Sözleşmesi ve sigorta poliçeleri koşulları FEST’in www.festtravel.com adlı web sayfasında aşağıdaki linklerde Müşteri’nin incelemesine açıktır.

www.festtravel.com/fest-satis-sozlesmesi

www.festtravel.com/fest-seyahat-sigortasi

FEST Turizm ve Ticaret A.Ş.    (imza)                      

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, FEST tarafından yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ve/veya yeni ürün lansmanları ilgili olarak telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak ticari elektronik iletiler aracılığı ile Müşteri ile iletişime geçilebilecektir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek ya da iptal e-postası  atarak her zaman reddedebilirsiniz.

Paylaştığım iletişim bilgilerim kullanılarak “Fest Turizm ve Ticaret A.Ş. / Fest Travel / Oeconomica” tarafından sunulan ve sunulacak geziler, kampanyalarla ve/veya yeni gezi, seminer ve bilgilendirmeler ilgili ticari elektronik iletiler aracılığıyla tarafımla iletişime geçilmesine onay veriyorum.

Müşteri Adı Soyadı Adres Bilgileri Katılacağı Gezi İmza Tarih
         

Ekler:

Ek 1 – Tura Katılım Formu

Ek 2 – Ayrıntılı Gezi Programı        

En Son Haberler ve Daha fazlası için

Bültenimize abone olun

Mesajlaşmayı Başlat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by